image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
9 tháng đầu năm 2023, Long An thực hiện hoàn thành 33/38 nhiệm vụ cải cách hành chính
Lượt xem: 122
Chiều ngày 02/10/2023, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) trong 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh – Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị.

2-10-2023-IMG_9235.jpg

Theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác CCHC tiếp tục được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ CCHC tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 để tập trung lãnh đạo, điều hành. 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã tổ chức thực hiện hoàn thành 33/38 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 86,84% theo kế hoạch (14 nhiệm vụ hoàn thành 100%, 19 nhiệm vụ hoàn thành theo phân kỳ), 05 nhiệm vụ còn lại tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh ban hành 48 Quyết định công bố 694 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 15 cơ quan, đơn vị. Tính đến nay, số lượng thủ tục được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh là 1.798 TTHC, trong đó: cấp tỉnh là 1.384 TTHC, cấp huyện là 195 TTHC, cấp xã là 97 TTHC, thực hiện tại nhiều cấp là 53 TTHC, TTHC của cơ quan hành chính nhà nước thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh được đưa vào Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã là 69 TTHC.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và triển khai Đề án 06. Hiện tại có trên 102.400 lượt người dùng truy cập, tải về sử dụng ứng dụng Long An số; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn công bố trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đạt 99,7%; có 570/587 dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến (đạt 97,10%); có 312.085/328.813 hồ sơ nộp trực tuyến (đạt 94,91%).

Đồng thời, duy trì khai thác dữ liệu đã được đưa vào Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh (với khoảng 226 bộ dữ liệu gồm 102 bộ dữ liệu thuộc tính, 124 bộ dữ liệu chứa thông tin địa lý) thông qua Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh, ứng dụng "Long An IOC" phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; triển khai kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết TTHC; triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chíp để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (186/186 cơ sở y tế);…

Tại hội nghị, đại diện các sở ngành, địa phương trao đổi tập trung vào các nguyên nhân hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh – Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò người đứng đầu trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, phải xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu chủ động linh hoạt, sáng tạo.

Thời gian tới, các sở ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra, đặc biệt phải khắc phục ngay các hạn chế tồn tại như: kiểm tra chấn chỉnh thực thi công vụ; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành, đơn vị; đảm bảo thời gian thực hiện các thủ tục; chấn chỉnh tình trạng tạm dừng hồ sơ; trả hồ sơ, xử lý hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử trên hệ thống một cửa điện tử phải đồng bộ; tiếp nhận hồ sơ TTHC đúng và đủ, không thừa, không thiếu; nhanh chóng xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tổ chức; rà soát đề xuất các phương án tiếp tục đơn giản hóa TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, chuyển đổi số./.

Nguồn: Trang Thông tin điện tử tỉnh Long An


Ban biên tập
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh