image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1

Văn bản quy phạm pháp luật

Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/2023/TT-BNV 05/09/2023 Về việc cập nhật khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
Lượt xem: 32
Tải về 0
14/2023/TT-BNV 05/09/2023 Thông tư 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023/BNV
Lượt xem: 16
Tải về 0
13/2023/TT-BNV 31/08/2023 Thông tư số 13/2023/TT-BNVcủa Bộ Nội vụ
Lượt xem: 16
Tải về 0
27 /2023/QĐ-UBND 20/06/2023 Quyết định: Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính
Lượt xem: 23
Tải về 0
số 01/2023/TT-BNNPTNT 25/05/2023 Thông tư số: 01/2023/TT-BNNPTNT Về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ngành NN và PTNT tại chính quyền địa phương
Lượt xem: 159
Tải về 0
03/2023/TT-BNV 30/04/2023 Thông tư số 03/2023/TT-BNV: Hướng dẫn một số quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP 01/9/2017
Lượt xem: 20
Tải về 0
02/2023/TT-BNV 23/03/2023 Thông tư: Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
Lượt xem: 43
Tải về 0
01/2023/TT-BNV 09/03/2023 Thông tư: Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Lượt xem: 17
Tải về 0
14/2022/TT-BNV 31/12/2022 Thông tư: Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chửc danh nghề nghiệpchuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ
Lượt xem: 19
Tải về 0
Số:11/2022/TT-BNV 30/12/2022 Thông tư: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
Lượt xem: 22
Tải về 0
123456
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh