image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Sơ đồ, cơ cấu tổ chức

Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ

1. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ

a) Phòng Tổ chức, biên chế và công chức, viên chức;

b) Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

c) Phòng Văn thư - Lưu trữ;

d) Văn phòng Sở Nội vụ;

đ) Thanh tra Sở Nội vụ.

2. Cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ

a) Ban Tôn giáo;

b) Ban Thi đua - Khen thưởng.

Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục; Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

4. Việc tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo phân cấp hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

5. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Nội vụ được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh