image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày khai sinh của Bộ Nội vụ và đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
Lượt xem: 706


Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 đã đập tan chính quyền đế quốc và phong kiến tay sai thống trị gần một trăm năm, xoá bỏ vĩnh viễn chế độ quân chủ tồn tại hàng ngàn năm, chế độ thuộc địa nửa phong kiến sụp đổ. Thắng lợi này đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 27/8/1945, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải phóng được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chính phủ lâm thời có 15 vị Bộ trưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Cơ cấu Chính phủ gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Như vậy, ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử, là ngày khai sinh của Bộ Nội vụ và đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

2.jpg

(Các đại biệu dự Hội nghị sơ kết công tác 08 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 04 tháng cuối năm 2023 của ngành Nội vụ tỉnh)

Tuy tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có những thay đổi theo từng giai đoạn của cách mạng, nhưng đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức ngành Nội vụ tỉnh Long An tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn vững vàng trước những khó khăn, thách thức, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị. Chú trọng xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo, đội ngũ công chức, viên chức, tạo được sức mạnh tổng hợp thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự của ngành từng bước được kiện toàn, sắp xếp khoa học, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình thực tế của địa phương; thường xuyên quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ công chức, viên chức. Thành tựu từ khi thành lập cho đến nay là sự kết tinh trí tuệ, công lao, sự cống hiến không mệt mỏi của bao thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức ngành Nội vụ tỉnh Long An qua các thời kỳ. 

3.jpg

(Lãnh đạo Sở Nội vụ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước cho các đồng chí đã có thành tích góp phần xây dựng và phá triển ngành Tổ chức nhà nước)

Trong những năm qua, ngành Nội vụ tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành. Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ tỉnh đã nỗ lực, khắc phục những khó khăn triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đổi mới phương thức hoạt động, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ kết hợp trách nhiệm người đứng đầu, coi trọng sức mạnh tập thể, phát huy vai trò cá nhân. Phát huy tính chủ động, kế hoạch của công chức, viên chức trong vai trò tham mưu, đề xuất lãnh đạo. Từ những thành tích trên, Sở Nội vụ đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua cao quý và cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh. Đặc biệt, Sở Nội vụ đã được Chủ tịch nước tặng thưởng:

- Huân chương Lao động Hạng Ba về thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Thủ tướng Chính phủ góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

- Huân chương Lao động Hạng Ba về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1996 đến năm 2000 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

- Huân chương Lao động Hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

1.JPG

(Đồng chí Võ Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đố Sở Nội vụ phát biểu một số nội dung công việc đã thực hiện trong 8 tháng đầu năm và chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện các công việc được giao, sớm hoàn thành từ nay đến cuối năm)

Với bề dày truyền thống trong xây dựng và phát triển, ngành Nội vụ dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải luôn là cơ quan tham mưu đắc lực hoạt động của chính quyền các cấp. Đội ngũ lãnh đạo và công chức, viên chức ngành Nội vụ không được thỏa mãn với những gì mình đạt được, mà cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu học tập, tu dưỡng rèn luyện, nỗ lực công tác, thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà./.

 

 

 

 

 Ban biên tập
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh