image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thi đua xây dựng chính quyền điện tử
Lượt xem: 70

Chuyển đổi số (CĐS) gồm 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Một trong những thước đo của quá trình CĐS là xây dựng chính quyền số. Thời gian qua, Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Tân An có nhiều hoạt động góp phần cùng thành phố xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số gắn với thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Công tác tuyên truyền về CĐS được thực hiện bằng nhiều hình thức: Đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử thành phố và trên Zalo chính quyền số TP.Tân An; hệ thống đài truyền thanh thành phố, truyền thanh cơ sở; đồng thời, lồng ghép vào các cuộc giao ban, đợt sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội;... Ngoài ra, các tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên ra quân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích và cài đặt các ứng dụng nền tảng số của tỉnh và thành phố.

Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Tân An phối hợp Thành Đoàn triển khai số hóa di tích Nhà Tổng Thận

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố triển khai, thực hiện hoàn thành dự án Hệ thống họp không giấy Ecabinet, hạng mục: "Trang bị thiết bị phục vụ hội họp, quản trị" và dự án Đầu tư thiết bị phục vụ chuyển tiếp tín hiệu họp trực tuyến từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến xã, phường. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của thành phố, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch; giúp tiết kiệm nhân lực, chi phí, thời gian làm việc của cán bộ, công chức.

Trong công tác tham mưu, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố giúp UBND thành phố sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước đạt 100%. Đồng thời, tiếp tục tăng cường sử dụng chứng thư số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để ký số văn bản điện tử, triển khai ký số trên thiết bị di động cho lãnh đạo phòng, ban; khai thác, sử dụng hiệu quả, đầy đủ các chức năng của Hệ thống thông tin Một cửa điện tử.

Bên cạnh đó, các phần mềm khác: Quản lý hộ tịch (Phòng Tư pháp thành phố); Quản lý cán bộ, công chức (Phòng Nội vụ thành phố) và Quản lý khiếu nại, tố cáo (Thanh tra thành phố) được sử dụng tốt, ổn định. Vận hành hiệu quả kênh Zalo UBND TP.Tân An, kênh Zalo OA UBND các xã, phường để cung cấp kịp thời thông tin chính thống của cơ quan hành chính nhà nước cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP.Tân An - Nguyễn Hoàng Phi cho biết, năm 2022, Phòng triển khai, thực hiện hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm về Xây dựng phần mềm chấm điểm thi đua của ngành Văn hóa. Việc chấm điểm trên phần mềm sẽ rút ngắn thời gian, giảm chi chí, bảo đảm tính minh bạch, lưu trữ hồ sơ trên môi trường mạng. Với những kết quả đã đạt, năm 2022, Phòng vinh dự là 1 trong 3 tập thể trên địa bàn thành phố được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính, ưu tiên chọn hình thức nộp qua dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, Phòng tiếp tục sử dụng hiệu quả ứng dụng chữ ký số và các hệ thống phần mềm đã triển khai của cơ quan; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin trên website thành phố; tham mưu UBND thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình điểm về CĐS đến các xã, phường./.


Ban biên tập
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh